16 de maig

Cronologia:

16.05.1884dv Berlín. JV i Eusebi Güell faran estada a la ciutat, allotjats a l’Hotel Royal, fins al dia 23. «Tot fa novetat a l’entrar en Alemanya: lo cel, que no es deixa veure gaire, i encara a través d’una glassa cendrosa, i tot sovint plovent; la terra, més verda i més humida, però coberta de plantes i arbredes, encara que aquelles sense flors i aqueixes sense gaires fruits. Tot al revés ho diríem dels homes.» Durant el sojorn a la ciutat adquireix una antologia de les principals obres de Jaume Balmes traduïdes a l’alemany, en quatre volums, que regalarà a la biblioteca del Círcol Literari de Vic (veg. 10.07.1884) [GaroleraExcViatg I 115-116, II 176-178, III 34-36; TO I 83].La revista Museo Balear, de Palma, publica la poesia «Veniu-me a collir»; inclosa, amb petites variacions i amb el títol «La viola», a Flors de Maria [TO III 1297], i amb el títol «Viola», a Brins d’espígol [TO IV 1128]

Bibliografia:

PERÉS I PERÉS, Ramon Domènec. «Mi Jacinto Verdaguer. Recuerdos personales». Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, vol. 18 (1945), p. 29-39. [Text de la conferència a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona el 16 de maig de 1945]


Imatge: pexels.com