10 de maig

Cronologia:

10.05.1895dv Santuari de la Gleva. Se’n va del santuari «sense dir-ne res a ningú i passant per Barcelona lo més amagadament possible» (escriurà a En defensa pròpia) amb l’objectiu de viatjar a Madrid per visitar Claudi López «amb la idea de prendre-li lo pols respecte a mos deutes, que ell m’havia promès pagar» [TO I 289-290]. De la Gleva ha anat a Barcelona, on roman fins que en dia indeterminat viatja en tren a Madrid amb la intenció d’entrevistar-se amb Claudi López [TorrentGleva 254].

Bibliografia:
VÁZQUEZ, J. (il·lustrador). «El laureado poeta mosén Jacinto Verdaguer». La Ilustración Artística, any XVI, núm. 802 (10 maig 1897), p. 10. [Portada] [Gravat al·legòric de JV] [Reproduït en el número obituari de la mateixa revista del 23 de juny de 1902]


Imatge: FJV