7 de maig

Cronologia:

07.05.1875dv Santander – Cadis – l’Havana. JV inicia amb el vapor Guipúzcoa la tercera travessia de l’Atlàntic, amb escala al port gadità, d’on partirà el dia 10 per arribar a l’Havana a finals de mes [EJV I 176 n. 1; MiracleEstudis 52]. [Nota al peu: Adoptem la data proposada per MiracleEstudis, que corregeix la del dia 12 anteriorment conjecturada pels autors de l’Epistolari.]

Bibliografia:

LLORENTE I OLIVARES, Teodor. «Juegos Florales». Las Provincias, 7 de maig de 1868. [Crònica de la festa dels Jocs Florals de Barcelona en la qual es destaca especialment la presència del «joven trovador campesino» JV]


Imatge: pixabay.com