5 de maig

Cronologia:

05.05.1887dj Palma. A Santa Ponça, possessió dins el terme de Calvià, té lloc la benedicció de la creu; la creu gòtica definitiva, de ferro, obra de l’escultor Antoni Vaquer, no s’ha pogut encara enllestir i els mallorquins n’han col·locat una de provisional, de fusta, davant la qual JV celebra missa i Jaume Collell la beneeix i llegeix el fragment de la crònica de Jaume I que es refereix a la batalla que es va lliurar en aquell lloc i en la qual van morir els cavallers Guillem i Ramon de Montcada. Els literats, en nombre d’una quarantena, s’apleguen en un dinar de germanor a Palma i més tard visiten, en el Col·legi de la Sapiència, les instal·lacions de la Societat Arqueològica Lul·liana [MassotMallorca 144-145].

Bibliografia:

CIVERA I SORMANÍ, Joaquim. «L’obsessió de l’ortografia». Catalunya Social, núm. 362 (5 maig 1928), p. 8-9. [Reproduïda a La Publicitat, 5 de maig de 1928, p. 4] [Resposta a l’article de Màrius Verdaguer a La Vanguardia sobre la qüestió ortogràfica]


Imatge: pexels.com