1 de maig

Cronologia:

01.05.1881dg Barcelona. Té lloc a la Llotja de Mar la festa dels Jocs Florals, presidits per JV, que ha compost per a l’ocasió un discurs presidencial sobre el rei Jaume I que és llegit per Jaume Collell; inclòs modernament a L’aucell del paradís amb el títol «Discurs dels Jocs Florals de Barcelona» [TO I 400]. S’atorga la flor natural a Artur Masriera i l’englantina i la viola no s’adjudiquen [SaltorJocs 79]. Lo Gai Saber es fa ressò dels premis obtinguts per JV en el certamen literari de la Secció Catalanista de la Joventut Catòlica de Barcelona, atorgats el 24 d’abril.

*01.05.1859dg Se celebra al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona la primera festa dels Jocs Florals restaurats, amb un consistori presidit per Manuel Milà i Fontanals i format també per Joaquim Rubió i Ors, Víctor Balaguer, Joan Cortada, Antoni de Bofarull, Josep Lluís Pons i Gallarza i Miquel Victorià Amer [SaltorJocs 40].

Bibliografia:

SAMBLANCAT I SALANOVA, Àngel. «Azucena segada». Solidaridad Obrera [París], núm. 423 (1 maig 1953), p. 1-2. [Sobre com la premsa franquista tracta JV]


Imatge: La Llotja de Mar. Història. http://www.llotjademar.cat. Disponible aquí.