27 d’abril

Cronologia:

27.04.1902dg Barcelona. Continua allitat. L’estat és estacionari, amb un lleuger augment de la temperatura corporal [PereñaDDies 28] El diari La Veu de Catalunya es fa ressò dels donatius fets a JV per Isabel López, esposa d’Eusebi Güell, i pel governador civil (veg. 26.04.1902).  
El diari La Publicidad reprodueix la carta d’un grup de metges encapçalada pel doctor Giné i Partagàs adreçada als companys de professió i indica els punts de recollida de donatius (veg. 23.06.1902). El diari La Publicidad (ed. del vespre) reprodueix la carta que un grup de socis de l’Ateneu ha adreçat a la junta directiva en protesta perquè mossèn Jaume Estebanell, en la presentació de Flors de Maria, feta ahir, va incitar els presents a complir els preceptes religiosos.  Apareix el darrer número del setmanari Lo Pensament Català, dirigit literàriament per JV i del qual s’han publicat 100 números des del 6 de maig de 1900.  La revista Vida, de Girona, informa del curs de la malaltia i publica a la portada la poesia «Perpetuïna»; inclosa al volum Flors de Maria, que s’ha presentat el dia anterior [CasacubertaModGiron 78; TO III 1341]. La revista Gent Nova, de Badalona, fa saber que el propietari de la Torre Nova, d’aquesta ciutat, ha ofert aquesta casa perquè JV hi passi la convalescència [VilamalaDuesCartes 174]. Els setmanaris La Costa de Llevant, de Canet de Mar, i Lo Vendrellenc, del Vendrell, es fan ressò de l’evolució de la malaltia.  El setmanari Vida Autònoma es fa ressò de l’assignació de tres mil pessetes de l’Ajuntament de Barcelona en socors de JV. El diari La Lucha, de Girona, reprodueix, sota el títol «Los dos catalanismos», l’article del diari barceloní El Liberal titulat «Oro y doublé», en el qual es lamenten les penúries de JV i el tracte que li han donat alguns catalanistes.  El setmanari El Regional, de Figueres, publica l’article «¡Verdaguer, pobre!», en què hom lamenta les seves dificultats econòmiques. El setmanari El Avisador Numantino, de Sòria, informa de l’acord de l’Ajuntament de Barcelona de sufragar les despeses ocasionades per la malaltia.

Bibliografia:

GINÉ I PARTAGÀS, Joan. [i 10 metges més]. «Los médicos de Barcelona al poeta Verdaguer». La Publicidad, 27 d’abril de 1902, p. 1-2. [Carta oberta d’un grup de metges adreçada als seus col·legues a fi de recaptar diners per sufragar les costes del judici per difamació contra el doctor Pere Manaut, que JV ha perdut]


Imatge: pexels.com