26 d’abril

Cronologia:

26.04.1898dt Datada a Madrid una carta de Manuel F. Miguélez en la qual li explica que, havent demanat dues vegades a la casa del marquès de Comillas les accions i les obligacions que el marquès li va dir que eren seves, ha rebut una carta amb uns comptes segons els quals aquests títols van ser venuts el 1895 per pagar alguns deutes que JV tenia amb el marquès i «aún así todavía queda V. a deber (según las cuentas) ocho mil pessetes y algo más» [EJV X 204].

*26.04.1860dj El Marroc i Espanya signen el Tractat de Wad-Ras o de Tetuan, que posa fi de la Guerra d’Àfrica. El general Prim tornarà a Espanya, on serà homenatjat per les multituds i ennoblit per la reina Isabel II.

Bibliografia:

SERRAT, Jordi. «Verdaguer i Nicolau: cantors de Montserrat». Flama, any V, núm. 165 (26 abril 1935), p. 2. [Reproduït, traduït al castellà, a Schola, núm. 7, març de 1945, p. 8-9]


Imatge: pexels.com