21 d’abril

Cronologia:

21.04.1884dl Barcelona. Carta a Claudi López. Li participa diversos assumptes relacionats amb almoines, i, també, li diu que en un carrer de la Mogoda «hay dos mujeres solas que dan que decir» i que «hay que desarraigar ese mal de aquella comarca» [EJV IV 125; TO I 876]

Bibliografia:

MOLES I ORMELLA, Joan [i 20 regidors més de l’Ajuntament de Barcelona]. «Una reparación a mosén Jacinto Verdaguer». La Publicidad (ed. del vespre), 21 d’abril de 1902, p. 1. [Text de la proposició presentada a l’Ajuntament i que serà aprovada l’endemà pel ple municipal, en què es demana que el consistori destini tres mil pessetes a socórrer les necessitats econòmiques de JV derivades de la seva malaltia]


Imatge: pexels.com