17 d’abril

Cronologia:

17.04.1886ds Sant Sabas – Betlem. Continua el viatge de JV i el doctor Jaume Almera per Palestina.El Boletín Oficial Eclesiástico de la Diócesis de Vich publica una carta de Jaume Collell al bisbe Morgades, datada a Roma el 10 d’abril, en la qual li reporta l’audiència amb el papa tinguda el dia 10, i li remarca l’interès amb què Lleó XIII ha rebut l’exemplar de Canigó amb una dedicatòria autògrafa de JV [RequesensCollell 322]. La Veu del Montserrat reprodueix la carta de Jaume Collell al bisbe Morgades publicada el mateix dia pel butlletí eclesiàstic del bisbat de Vic, en la qual s’explica la recepció pontifícia del dia 10 d’abril.

Bibliografia:

MAURICI ALLEMAND [Léon Allemand]. «L’abbé Jacint Verdaguer, grand poète mystique catalan». La Croix des Pyrénées-Orientales [Perpinyà], 17 d’abril de 1938.