13 d’abril

Cronologia:

13.04.1886dt Jaffa – Jerusalem. JV i el doctor Almera, amb el carruatge que transporta el pare Farnezin i els seus acompanyants, emprenen el camí que uneix Jaffa i Jerusalem. Travessen la plana de Saró, deixen enrere Ammoàs (Emmaús), solquen la vall del Terebint i, al cap d’una estona de pujar i baixar, «se’ns apareix de sobte la Ciutat Santa, que les llàgrimes m’aturen de veure», escriurà JV al Dietari d’un pelegrí a Terra Santa. Hi arriben de part de vespre i fan nit al convent dels franciscans [TO I 179].

*13.04.1872ds Es funda a Barcelona l’Ateneu Barcelonès, resultat de la fusió de l’Ateneu Català i el Casino Mercantil Barcelonès.

Bibliografia:

VERDAGUER I SANTALÓ, Jacint. «A Jesús crucificat». La Veu del Montserrat, any I, núm. 11 (13 abril 1878), p. 4. [Reproduïda a El Mataronés, núm. 15 (13 abril 1879), p. 3; La Il·lustració Catalana, any II, núm. 28, 10 d’abril de 1881, p. 6; El Ampurdán, de Figueres, 2 d’abril de 1882, p. 2; El Principado, 6 d’abril de 1882, p. 1658-1659; La Renaixença (diari), 7 d’abril de 1885 i 7 d’abril de 1887; La Dinastía, 7 d’abril de 1887, p. 2; La Veu del Segre, de Lleida, núm. 28, 8 d’abril de 1900, p. 1, i El Regional, de Figueres, any VIII, núm. 550, 12 d’abril de 1900, p. 1] [Poesia. Primer vers: «Les penes que passàreu al Calvari». Primer vers abans de ser inclosa, molt modificada, a Idil·lis i cants místics: «Quan vos miro. Jesús, pendent d’un arbre»]


Imatge: pixabay.com