7 d’abril

Cronologia:

07.04.1901dg Barcelona. Li és atorgat un dels premis del primer certamen literari de la revista Catalunya Artística per la poesia «Les alades de la Creu del Montseny»; JV no pot assistir a la festa, celebrada al Saló de Cent, a causa de les seves obligacions sacerdotals. «Al proclamar-se el nom de mossèn Cinto Verdaguer, es promogué un esclat d’entusiasme que durà llarga estona, interrompent-se per uns instants la festa pels calorosos aplaudiments i crits de joia» [Catalunya Artística, 11.04.1901]. El setmanari El Congost, de Granollers, publica la poesia «Lo sembrador»; inclosa a Jesús Infant [TO II 769]. Datat aquest dia l’informe de censura eclesiàstica del volum Aires del Montseny elevat al vicari capitular del bisbat de Barcelona per Antoni Llor i Rosell, ecònom de la parròquia de Betlem de Barcelona [SoldevilaAires 175].

*07.04.1891dt Es crea a Barcelona, presidit per Antoni Rubió i Lluch, el Centre Excursionista de Catalunya, resultat de la fusió de l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques i l’Associació d’Excursions Catalana.

*07.04.1899dv Mor a Barcelona l’escriptor i erudit Joaquim Rubió i Ors, «Lo Gaiter del Llobregat».

Bibliografia:

BOADA I GARCIA, Antoni. «Les dones de Verdaguer. 26: Clara Commer». Igualada. Periòdic de l’Anoia, 7 d’abril de 1990, p. 31. [Inclou, en versió catalana, dues cartes d’Ernst Commer i la poesia «Jacinto Verdaguer», de Clara Commer, en alemany i en català]


Imatge: Dipòsit digital de documents de la UAB. Detall de la portada de la revista Catalunya Artística. Núm. 44. 11 d’abril de 1901. Disponible aquí.