5 d’abril

Cronologia:

05.04.1896dg Se celebra a Barcelona, a la seu del Centre Català, una reunió de literats admiradors de JV amb la finalitat d’obrir una subscripció per crear-li una renda vitalícia, pagar-li els deutes més urgents i publicar una corona literària d’homenatge al poeta (veg. 14.03.1896). Amb aquest fi, es crea una comissió presidida per Manuel Marinel·lo i amb Josep Ximeno i Planas com a tresorer [EJV IX 238 n. 5; Lo Teatro Regional, 11.04.1896, p. 7]. La Renaixença (suplement del diari homònim) publica la poesia «La nadala»; inclosa a Càntics, a Flors de Maria i a Jesús Infant [EJV VII 226 n. 5; TO 375, 1307; II 602; Requesens/CortèsCàntics 169].

Bibliografia:

«L’arbre de la vida». La Veu del Montserrat, any II, núm. 14 (5 abril 1879), p. 4. [Reproduïda a El Ampurdán, de Figueres, el 2 d’abril de 1882, p. 2, i a La Renaixença, suplement del diari homònim, any XVIII, núm. 5, 29 de gener de 1888, p. 40] [Poesia]


Imatge: ARCA. Arxiu de Revistes Catalanes Antigues. Butlletí del Centre Català. 1 d’octubre de 1887. Detall de la capçalera. Disponible aquí.