26 de març

Cronologia:

26.03.1887ds La revista La Exposición, òrgan de l’organització de l’Exposició Universal de 1888, reprodueix a la portada un retrat de JV, «eminente poeta catalán, miembro de la Junta de Patronato de la Exposición Universal» [EJV VII 20 n. 1].


*26.03.1871dg Es proclama la Comuna de París.

Bibliografia:

VERDAGUER I SANTALÓ, Jacint. «Al desposori de D. Claudi López i D.ª Maria Gayon». La Veu del Montserrat, any IV, núm. 12 (26 març 1881), p. 6. [Reproduïda al suplement del diari La Renaixença, any XI, núm. 3, març de 1881, p. 114-115, i inclosa parcialment i amb el títol «Los desposoris de la Verge» a Flors de Maria, 1902] [Veg. també l’edició en opuscle, 1881, i l’estudi de Joan Vilamala, «Tres poemes desapercebuts en les obres completes de Jacint Verdaguer», 2021] [Poesia epitalàmica]


Imatge: pexels.com