15 de març

Cronologia:

15.03.1896dg Datada a Mallorca una carta de l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria en què li agraeix la tramesa de diversos diaris «en los quals se fa justici en es seus mèrits» i li anuncia que rebrà des de Würzburg sengles exemplars de les edicions en alemany i en català de les seves Märchen aus Mallorca (Rondaies de Mallorca). També li demana si el pot posar en contacte amb algun estudiós dels arabismes del català [EJV XI 225; MassotCartaArxiduc 53]

Bibliografia:

Hommage à Jacint Verdaguer. París: [s. ed.], 1953. 4 f. il·l. [Programa de mà de l’acte d’homenatge celebrat a l’Amphithéâtre Richelieu de la Sorbona el 15 de març de 1953 en ocasió del cinquantè aniversari de la seva mort] [Amb la partitura de l’«Himne a Verdaguer» amb lletra de Josep Maria Tarragó i música de Josep Roca i Carbonell]


Imatge: Goodreads. http://www.goodreads.com. Disponible aquí