12 de març

Cronologia:

12.03.1882dg Barcelona. En la sessió solemne de l’Acadèmia de Sant Tomàs d’Aquino, celebrada al Palau Episcopal, llegeix la poesia «Lo cinyell de sant Tomàs»; inclosa pòstumament a Sants [TO IV 943]. Datada a Illa una carta de Josep Tolrà de Bordas, en la qual li anuncia la tramesa de l’Essai sur ‘L’Atlantide’ [Farrés/PinyolEssai 47].  Carta a Josep Tolrà de Bordas, de contingut no explicitat a la font [Referida a FVP T-606]. Datada a Illa una carta de Josep Tolrà de Bordas en la qual li demana que, en el quadern que li ha enviat del seu article sobre L’Atlàntida, li’n faci saber «ses primeres impressions: faça-ho amb tota franquesa i sobretot sens compliments» [FVP T-605]. Le Messager de Toulouse publica una recensió de l’Essai sur ‘L’Atlantide’ de Josep Tolrà de Bordas [EJV III 206 n. 2].

Bibliografia:

SIMON I JUBANY, Josep. «A mon estimat amic i mestre mossèn Jacinto Verdaguer. Enhorabona». L’Atlàntida, any II, núm. 44 (12 març 1898), p. 7. [Poesia]

Imatge: FJV