11 de març

Cronologia:

11.03.1890dt La revista La España Moderna, de Madrid, publica l’article «La literatura catalana en 1889», del crític literari Joan Sardà, dins del qual ressenya el volum Natzaret, que desautoritza severament pel que fa al seu pretès caràcter místic: «No puedo en manera alguna identificarme con los gustos y aspiraciones de monja iluminada que se requiere para sentir la hermosura interna de aquella especie de mitología cristiana [TayadellaSardà 146; CampsArbósLiteratura 215].

*11.03.1885dc Amb els únics vots en contra dels 32 diputats catalans i del de Béjar (Castella), el Congrés dels Diputats aprova el conveni de lliure comerç amb Anglaterra que el Memorial de Greuges, presentat ahir al rei Alfons XII, pretenia impedir.

Bibliografia:

JARDÍ CASANY, Enric. «El Ayuntamiento y Verdaguer». La Vanguardia, 11 de març de 1987, p. 5. [Sobre el significat literari de la Vil·la Joana de Vallvidrera]


Imatge: Fundació Jacint Verdaguer. Carta manuscrita de Jacint Verdaguer amb fragments de poema. Fons FJV