10 de març

Cronologia:

10.03.1885dt Madrid. JV forma part de la comissió de personalitats catalanes, presidida per Joaquim Rubió i Ors i integrada també per Valentí Almirall, Àngel Guimerà, Frederic Soler, Marià Maspons i Labrós, Jaume Collell, Joan Josep Permanyer, Josep Pella i Forgas i altres, que lliura al rei Alfons XII la Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña, coneguda com el Memorial de Greuges, impulsada pel Centre Català, un al·legat de caràcter proteccionista i contrari a la unificació del dret civil, que serà conegut com el Memorial de Greuges. El monarca rep els comissionats en companyia de la seva esposa, Maria Cristina d’Habsburg, i, després de rebre el memorial de mans de Marià Maspons, pronuncia un discurs en què alaba la laboriositat dels catalans [EJV IV 225 n. 4 i 5].

*10.03.1876dv Alexander Graham Bell porta a terme amb èxit la primera prova del telèfon, a Boston (EUA).

*10.03.1885dt Al mateix moment que els comissionats presenten al rei Alfons XII el Memorial de Greuges, els diputats catalans presenten al Congrés una súplica perquè Catalunya conservi el seu dret civil especial.

Bibliografia:

[Recensió]. El Globo [Madrid], 10 de març de 1886, p. 1. [Amb un retrat de JV a tota plana a la portada del mateix número, signat per Simó Gómez Polo] [Sobre Canigó i, més àmpliament, sobre la literatura en els diferents «dialectos» d’Espanya]

Imatge: Parlament de Catalunya. Extret de la pàgina 60 del document: Memorial de greuges de 1760. Projecte de constitució de l’Estat Català de 1883. Memorial de greuges de 1885… Disponible a: https://www.parlament.cat/document/nom/TJC7.pdf