9 de març

Cronologia:

09.03.1898dc Carta (s. l. [Barcelona]) a Víctor Balaguer. Li diu que està molt content del benefici que ha obtingut a l’església de Betlem, però que «per aixecar l’embarg que tinc sobre mos llibres, i per pagar mos deutes, ara em vindria bé una de les tres canongies que en millor temps vaig renunciar per no deixar la casa del marquès de Comillas», i li demana que «quan hi haja una vacant en Barcelona, se recorde d’aquest seu admirador que no l’oblida». I li adjunta la poesia «Oh, paradís» (inclosa, amb el títol «In domum Domini», al llibre pòstum Al Cel [ComasNovaDoc 163, 164; TO IV 524]

Bibliografia:

PEREJAUME [Pere Jaume Borrell i Guinart]. «L’Ascensió de N. S. Jesucrist». La Vanguardia, 9 de març de 2002, p. 40. [Fragment de l’obra de JV comentat, dins la sèrie «El año Verdaguer»]


Imatge: Fundació Jacint Verdaguer. Església de Betlem.