27 de febrer

Cronologia:

27.02.1891dv Barcelona. Assisteix a una sessió d’exorcismes a la Casa de l’Oració; anota a la llibreta: «Jesucrist en l’hort de Getsemaní tingué un suor de sang tan gran que arribà a regar la terra. No eren les seves penes les que el feien suar, sinó les ànimes que es perdrien per no voler estar a la seva doctrina […]». Aquesta és la primera anotació a la llibreta d’exorcismes coneguda com a «manuscrit IV» [CondeminasExorc 74].  Datada a Palma una carta de l’arxiduc Lluís Salvador, en la qual li agraeix les gestions que ha fet prop del marquès de Comillas per col·locar una persona a la Companyia Transatlàntica; li reporta també l’emoció que ha sentit en llegir la poesia «Jesús i l’infant», publicada fa pocs dies a La Veu de Catalunya, i recorda el que li va dir un dia Johannes Fastenrath en una estada a Miramar: «Aquest [JV] no és un homo, sinó un àngel que en forma d’homo tresca enmig de noltros i mos canta gloses des cel» [EJV VII 181].

*27.02.1868dj El papa Pius IX proclama el patronatge de l’advocació mariana de la Mercè damunt de la diòcesi de Barcelona.

….

Bibliografia:

GARCIA I BRAVO, Magdalena. «A l’inspirat autor de L’Atlàntida», seguida de «Lletra d’endreça al Rnt. mossèn Jacinto Verdaguer». La Veu del Montserrat, any IX, núm. 9 (27 febrer 1886), p. 6-7. [Reproduïda al llibre de la mateixa autora Poesías de la señorita doña Magdalena García Bravo, València, Imp. de José Canales, 1894, p. 87-88, i modernament per Rafael Roca i Ricart a Anuari Verdaguer, 2008, p. 247-249] [Poesia bimembre llegida, en la seva primera part, en la sessió d’homenatge a JV de la societat Lo Rat-Penat celebrada a València el 12 de febrer]


Imatge: FJV