26 de febrer

Cronologia:

26.02.1889dt Barcelona. Carta a Marcelino Menéndez Pelayo. «Apremiado por persona a quien no puedo contrariar», li recomana un opositor a una càtedra [EJV VII 27; TO I 965].

Bibliografia:

NICOLAU D’OLWER, Lluís. Mitologia barcelonina. Barcelona: Nagsa, 1934. 20 p. [Amb una extensa referència a JV] [Text del discurs llegit a la sessió inaugural del curs acadèmic 1933-1934, el 26 de febrer de 1934, a l’Ateneu Barcelonès]


Imatge: FJV