25 de febrer

Cronologia:

25.02.1891dc Barcelona. Assisteix a una sessió d’exorcismes a la Casa de l’Oració; anota a la llibreta: «Deposuit potentes de sede et exaltabit humiles. Al sentir eixos mots del Magnificat diví: Aixís està escrit i aixís s’ha de complir […]». Aquesta és l’última anotació de la llibreta d’exorcismes coneguda com a «manuscrit III» que JV havia iniciat el 27 de gener d’enguany i que té 49 pàgines escrites [CondeminasExorc 73].

*25.02.1861dl Neix a Barcelona el pintor i escriptor Santiago Rusiñol.

Bibliografia:

VERDAGUER I SANTALÓ, Jacint. «La Creu de la Culla». La Covadonga Catalana [Manresa], núm. 2 (25 febrer 1902). [Poesia]


Imatge: Fundació Jacint Verdaguer