22 de febrer

Cronologia:

22.02.1898dt Barcelona. Carta a Juli Delpont en la qual, entre altres coses, li diu: «Ningú em sabé dir res de Mirmanda, ni a Catalunya ni al Rosselló; ni lo malaguanyat Sor. Puiggarí [el coronel Antoni Puiggarí], que al cel sia, ne sabia res» [EJV X 185; TO I 1157]. El setmanari La Hormiga de Oro es fa ressò de l’aixecament a JV de la interdicció de dir missa.

*22.02.1891dg Es funda a Barcelona la Unió Catalanista, presidida per Lluís Domènech i Montaner.

Bibliografia:

«Una infamia contra Verdaguer. ¡A vengarlo!». El Motín [Madrid], any XXXII, núm. 8 (22 febrer 1912), p. 6. [Contra Vida íntima de mossèn Jacint Verdaguer de Joan Güell]


Imatge: Gran Enciclopedia Catalana, de fototeca.cat: aquí