16 de febrer

Cronologia:

16.02.1897dt Barcelona. Carta a l’arxiduc Lluís Salvador. Li respon les últimes cartes que li ha enviat i de la datada a Sóller el 20 de gener, en la qual li acorda un préstec sense interessos, li diu que «m’ha vingut com la pluja pel mes d’agost. Cabalment fa 5 dies m’embargaren les meves obres, amb la propietat i tot, per la quantitat de 600 duros» [GaroleraCartesArxiduc 140]

Bibliografia:

MESSIAEN, Alain. «Le centenaire du poète catalan Verdaguer». Le Monde [París], 16 de febrer de 1945. [Amb diverses poesies de JV traduïdes al francès]


Imatge: pixabay.com