15 de febrer

Cronologia:

15.02.1885dg Datada a París una carta d’Albert Savine en la qual li agraeix la tramesa d’un exemplar de Caritat, de la qual «je vais parler dans La Minerve au 3e numéro», i li parla de diversos temes literaris [FVP T-536]. La Il·lustració Catalana comença la publicació, en tres parts, de la narració «Records de la costa d’Àfrica. Notes d’una cartera de viatge», il·lustrada amb dibuixos a la ploma de Sivillà i diversos croquis paisatgístics de Claudi López; el darrer fragment sortirà en el número del 15 de març; inclosa a Excursions i viatges [GaroleraExcViatg I 49; TO I 47]. En el mateix número apareix un article de Josep Lluís Pons i Gallarza elogiant la publicació de Caritat en suport dels damnificats pel terratrèmol d’Andalusia. «Lo més tendre i més valent dels poetes catalans», diu Pons, «no tenint altra almoina per remetre als andalusos sotraquejats per los terratrèmols, ha donat un ramellet de flors; mes la caritat les hi ha tornades joiells de diamants.» El quinzenal Lo Rat-Penat, de València, publica una recensió de Caritat per Francesc Fayos i Antoni acompanyada de la poesia «La mort del rossinyol»; inclosa a Caritat [TO III 298; CarreresCaritat 43].

Bibliografia:

VERDAGUER I SANTALÓ, Jacint. «Idylles et chants mystiques». Explanació en prosa al francès del llibre Idil·lis i cants místics per Joan Baptista Blazy. Arràs/París: Sueur-Charruey, 1906. 64 p. [Extret de La Science Catholique, any 20, núm. 3 (15 de febrer de 1906), p. 250-269]


Imatge: FJV