12 de febrer

Cronologia:

12.02.1886dv La societat valenciana Lo Rat-Penat li dedica una sessió literària d’homenatge amb motiu de la publicació de Canigó; s’hi llegeixen fragments del poema, i deu poetes valencians —Teodor Llorente, Magdalena Garcia i Bravo, Constantí Llombart, Jacint Labaila, Manuela Agnès Raussell, Josep Arroyo i Almela, Antoni Palanca, Joan de la Creu Martí, Francesc Algarra i Francesc Barber i Bas— llegeixen poesies endreçades a JV, mentre que el president de Lo Rat-Penat, Fèlix Pizcueta fa un discurs amb un encès elogi del poeta [EJV V 120 n 3; RocaPoeVal 243; RocaLlorenteCanig 187]. Joaquim Cabot i Rovira imparteix una conferència sobre Canigó a la seu de l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques, a Barcelona, en la qual analitza el poema des del punt de vista literari i de l’excursionisme [EJV V 134 n. 2].

*12.02.1892dv Mor a Barcelona Antoni Bofarull i de Brocà, escriptor i historiador, impulsor de la restauració dels Jocs Florals.

Bibliografia:

«Mossèn Jacinto Verdaguer». La Veu del Montserrat, any XXI, núm. 6 (12 febrer 1898), p. 4-5. [Reprodueix les cartes de JV al bisbe de Vic i la de resposta d’aquest en què li aixeca la suspensió]


Imatge: Lo Rat Penat. Història. https://loratpenat.org. Disponible aquí.