4 de febrer

Cronologia:

04.02.1901dl Barcelona. Carta a Anna Masdexaxart en la qual li diu que no pot complir amb allò que acordaren respecte al deute que hi té [EJV XI 125]. El setmanari La Ilustración Artística ressenya l’estrena del poema escènic L’Adoració dels pastors.

Bibliografia:

SERRA I BOLDÚ, Valeri. «Mossèn Jacinto Verdaguer (records dels set anys darrers de sa vida)». Lo Pla d’Urgell [Bellpuig d’Urgell], anys IV i V, del núm. 145 (4 febrer 1915), al núm. 180 (7 octubre 1915). [Publicat en volum el mateix any i reproduït parcialment a la revista Pàtria de Valls, núm. 161, 20 de febrer de 1915, p. 1-2, i núm. 163, 6 de març de 1915, p. 2; a Renaixement, any VI, núm. 222, 4 de març de 1915, p. 8-9, i a La Costa de Llevant de Canet de Mar, any XXII, núm. 10, 7 de març de 1915, p. 4]


Imatge: FJV