30 de gener

Cronologia:

30.01.1883dt Datats aquest dia a Roma els títols de membres de l’Accademia dell’Arcadia a favor de JV i de Jaume Collell, els quals reben els noms d’Ermadoro Corodineo i Artamene Dardanio, respectivament [RequesensCollell 406]. La Il·lustració Catalana, en unes pàgines dedicades a la figura d’Antonio López, primer marquès de Comillas, mort la nit del 16 al 17 de gener, reprodueix en primícia la poesia «A la mort de D. Antoni López», datada aquest mateix dia en el manuscrit; inclosa a Caritat [CarreresCaritat 74; TO III 337].

Bibliografia:

BALASCH I TORRELL, Antoni. «Jacinto Verdaguer, excursionista». Diario de Barcelona, 30 de gener de 1953.


Imatge: Accademia dell’Arcadia. ARCHIVIO. https://www.accademiadellarcadia.it/archivio/