29 de gener

Cronologia:

29.01.1888dg Datada a Perpinyà una carta de Justí Pepratx, en la qual s’exclama del desinterès que li sembla percebre per part d’alguns escriptors de Barcelona en relació amb els concerts que a primers de febrer hi ha de fer l’Estudiantina Catalana de Perpinyà: «vostè pren molta pena, molta sol·licitud, mes se creuria que no l’ajuden gaire» [EJV VI 144]. Datada a Madrid una carta de Joan Esteve i Reig, en la qual li comenta la seva anada a València en ocasió de la inauguració d’un monument al pintor Josep de Ribera, i s’ofreix per ajudar-lo en «todo cuanto se le ofrezca a usted de la coronada villa» [EJV VI 148].La Renaixença (suplement del diari homònim) publica les poesies «Los fills del Canigó», dedicada per JV l’any anterior a l’Estudiantina Catalana de Perpinyà, i «L’arbre de la vida»; incloses, respectivament, a Pàtria i a Idil·lis i cants místics [TO III 650, 74; CampsArbósIdil·lis 171]

*29.01.1867dt Neix a València l’escriptor Vicent Blasco Ibáñez.

Bibliografia:

GABANCHO I GHIELMETTI, Patrícia. «I tan poc Verdaguer». Diari de Barcelona, 29 de gener de 2002. [Reivindicació de JV com a escriptor]


Imatge: pixabay.com. Muntanya del Canigó.