17 de gener

Cronologia:

17.01.1895dj Datada a Miramar (Mallorca) una carta de l’arxiduc Lluís Salvador, en la qual li fa saber que ha donat ordre que li enviïn 1.200 francs francesos, corresponent als sis primers mesos de l’any de la quantitat de quaranta duros mensuals que li va prometre en concepte d’ajuda econòmica; endemés, «vaig veure aquí es seu cosí [Narcís], que me va demanar de vostè. Li vaig dir que ja en tenia noves de sa Gleva» [EJV IX 42].

Bibliografia:

BUSQUETS I PUNSET, Anton. «A propòsit d’un discurs». La Renaixença (diari), 17 de gener de 1902. [Article reproduït per Carola Duran a «Recepció de Jacint Verdaguer a La Renaixença», 2007, p. 179] [Sobre el parlament pronunciat per JV el dia 12 en la sessió inaugural de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona]


Imatge: Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet. Miramar. WoW! TÒFOL ARBONA llegeix SANTIAGO RUSSINYOL. http://walkingonwords.com/portfolio/miramar-2/