13 de gener

Cronologia:

13.01.1885dt Barcelona. Datada a Barcelona una carta de Josep Torras i Bages, en la qual, com a censor eclesiàstic de Caritat, li comenta que l’expressió «Què són los astres que pel cel roden, / com les idees per lo cervell?», de la poesia «La cegueta», la troba «un xic materialista», per bé que «si vostè té dificultat en arreglar lo vers, també ho passaré» [EJV IV 211].

Bibliografia:

«Verdaguer a la Virgen de la Candela». La Actualidad [Valls], núm. 1 (13 gener 1901), p. 1-2.


Imatge: FJV