10 de gener

Cronologia:

10.01.1885ds Datada a París una carta de Charles Buet, en la qual li fa saber que acaba de fundar la revista literària La Minerve i li demana un exemplar de L’Atlàntida amb una dedicatòria autògrafa [EJV IV 207]. Datada a Perpinyà una carta signada pel militar i literat montpellerí resident a Perpinyà Scipion Dumas en la qual li diu que, havent sentit llegir a Justí Pepratx «votre magnifique ode au Roussillon [el fragment «Lo Rosselló», del cant VI de Canigó], j’ai voulu me donner le plaisir de la traduire en vers français», i l’hi adjunta [FVP T-152]. Datada a París una carta d’Albert Savine en la qual insisteix (veg. 24.12.1884) que Louis Tridon és «un bon home malade» i li parla de la revista La Minerve [FVP T-535]. 
La Veu del Montserrat es fa ressò de l’edició del fragment «Lo Rosselló», del cant VI de Canigó, en versió francesa de Justí Pepratx i comenta com a digna de notar-se la circumstància que, d’aquest poema que JV encara no ha acabat, «primer se n’haurà dat a l’estampa una mostra en llengua francesa que en l’original català». En el mateix número es publica la poesia «Vora la mar»; inclosa a Flors del Calvari [MAVerdagFlors 292; TO III 1124]

*10.01.1874ds Després de dos dies de setge, les tropes carlines comandades per Rafael Tristany entren a Vic.

*10.01.1877dc S’implanta a Espanya el servei militar obligatori, de quatre anys de servei actiu.

Bibliografia:

FONT, Jordi. «Mossèn Cinto i Francesc Cambó. Reflexions sobre l’episodi de l’enterrament de l’autor de Canigó». La Vanguardia, 10 de gener de 1989, p. 54. [Resposta a l’article de Josep Maria Solà i Camps «Verdaguer i Cambó», [Respondrà a aquest article Francesc Espar,]


Imatge: pexels.com