31 de desembre

Cronologia:

31.12.1892ds Datat aquest dia un extracte de tancament anual del compte corrent que Claudi López té amb JV, que dona un saldo de 2.981,38 duros a favor del marquès, quantitat que no arriben a cobrir els bons, accions i obligacions de la Companyia del Ferrocarril del Nord, propietat de JV, que López té en custòdia i com a garantia [EJV X 85 n. 1].

*31.12.1897dv El periodista i escriptor Miquel dels Sants Oliver pronuncia el primer discurs en català a la sala de plens de l’Ajuntament de Palma.

Bibliografia:

CRUZ, Manuel de la. «Mosén Jacinto Verdaguer». La Habana Elegante [Santiago de Cuba], 31 de desembre de 1893. [Editada modernament per Pere Farrés, «Luis Alfonso i Manuel de la Cruz, dues entrevistes amb Verdaguer». Anuari Verdaguer, núm. 2 (1987), p. 207-221. Inclosa també en apèndix a El drama i la mar de Baltasar Porcel, p. 81-85] [Entrevista amb JV]


Imatge: pixabay.com