29 de desembre

Cronologia:

29.12.1901dg S’estrena al Circ Barcelonès el drama de Segimon Pey-Ordeix Caritat, centrat en la història d’un celebrat sacerdot poeta català, d’un bisbe intransigent i d’un potentat, en clara al·lusió al destret de JV.

*29.12.1874dt El pronunciament, a Madrid, del general Martínez Campos posa fi a la Primera República Espanyola i dona pas a la Restauració borbònica.

Bibliografia:

YÁNIZ RUIZ, Juan Pedro. «La gran biografía de Jacinto Verdaguer, asignatura pendiente». ABC [Madrid], 29 de desembre de 2001.


Imatge: pexels.com