27 de desembre

Cronologia:

27.12.1885dg Barcelona. Carta a Jaume Collell. Li demana, de part de Claudi López, que presideix un patronat pro obrer, quant costaria editar «un diariet pels obrers» que López vol fer sortir, i li diu que no assistirà a la vetllada que el Cercle Literari de Vic ha organitzat per al dia 3 de gener entorn de Canigó: «servesc tan poc per eixes coses, que crec me’n dispensareu». També li parla de l’article d’El Barcelonés del mateix dia (veg. l’apuntació següent): «me canta algunes veritats com l’embosta», comenta, i li diu que ja s’han venut cinc-cents exemplars de Canigó i que «se’n van a pluja menuda» [EJV V 75 i 221 n. 1 i 2; TO I 918]. El diari El Barcelonés publica un article signat amb el pseudònim «Germinal» que fa una crítica desfavorable d’alguns punts de Canigó i d’altres obres: «[JV] no cabe en los estrechos límites de la Edad Media y por eso deploramos que cante asuntos que, como el Canigó y la Leyenda de Montserrat, son ya tan manoseados que es impossible imprimirles la grandeza que él sabe dar a sus obras» [EJV V 76 n. 7; Pinyol/FarrésAv-propos 195; BoixRecepció 12].

*27.12.1877dg S’estableix la primera comunicació telefònica a Catalunya entre les estacions ferroviàries de Barcelona i Girona, aprofitant la línia telegràfica.

Bibliografia:

JUAN I ARBÓ, Sebastià. «Mi “Verdaguer” y la crítica. (Respuesta al señor Permanyer)». Destino, núm. 803 (27 desembre 1952), p. 23-24. [Reposta a l’article «En defensa del notariado y de la poesía» de Ricard Permanyer]


Imatge: Fundació Jacint Verdaguer