23 de desembre

Cronologia:

23.12.1884dt Barcelona. Carta a Estanislau de Kostka Aguiló. Li dona el condol per la mort del seu pare, Tomàs Aguiló i Forteza, de qui recorda la «venerable figura» [PinyolCincCartes 123]. Datada aquest dia una poesia dedicada a JV felicitant-li el Nadal composta per la mare superiora del convent de monges carmelites de Banyoles, en record de la visita que JV els feu durant l’estada en aquesta vila el juliol d’enguany. «Por la vez primera vimos, / en el pasado verano, / a nuestro contemporáneo / gran poeta catalán. / Conocímosle por dicha / y deseamos que un día / dé lección de poesia / a esta comunidad…» [EJV IV 165 n. 4].

Bibliografia:

NUALART, Lluís. «Els Pastorets de mossèn Cinto». Diari de Girona, 23 de desembre de 1995, p. 16. [Sobre el quadret escènic Adoració als pastors]


Imatge: Editorial Barcino. Obra poètica de Tomas Aguiló i Forteza. https://www.editorialbarcino.cat/cataleg/obra-poetica-de-tomas-aguilo-i-forteza/