22 de desembre

Cronologia:

22.12.1885dt Comença a distribuir-se a les llibreries el poema Canigó [L’Arc de Sant Martí, 25.12.1885]  Datada a València una carta de Teodor Llorente, en la qual li dona l’enhorabona «per la pròxima aparició d’eixe esperat poema [Canigó], que ha d’augmentar la glòria de les lleters catalanes», i espera que n’hi enviï «un dels primers exemplars que estiguen aviats» [EJV V 70]. Datada a Barcelona una carta de Josep Reig i Vilardell, en la qual li agraeix la tramesa d’un exemplar de Canigó [EJV V 71]

*22.12.1894ds Esclata a França l’anomenat «cas Dreyfus», quan el militar jueu Alfred Dreyfus és empresonat per alta traïció.

Bibliografia:

MASSOT, Josep. «Els diaris satànics de Verdaguer». La Vanguardia, 22 de desembre de 2016, p. 42. [Sobre la troballa per Narcís Garolera de dues llibretes inèdites de JV referides a exorcismes]


Imatge: Fundació Jacint Verdaguer