17 de desembre

Cronologia:

17.12.1897dv Madrid. Continua l’estada a la ciutat. En les trobades, diàries o quasi diàries, de JV amb el P. Miguélez i altres agustins, com els pares Bonifacio Moral, Juan Lazcano o Manuel Monjas, aquests li exposen la possibilitat d’incardinar-se a la diòcesi de Madrid i residir a El Escorial, o bé a la de Salamanca, el prelat de la qual, Manuel Cámara, era receptiu a acceptar-lo si li eren restituïdes les llicències de celebrar [MonjasDocInéd 75]

Bibliografia:

VERDAGUER I SANTALÓ, Jacint. «La capella de Jesús Infant». El Sarrianés, núm. 208 (17 desembre 1898), p. 1-2. [Reproduïda a La Croix des Pyrénées-Orientales, Perpinyà, núm. 307-308, 19 i 26 de febrer de 1899] [Narració sobre la capella de Jesús Infant de la parròquia de Sant Josep de l’Estació de Perpinyà]


Imatge: pixabay.com