14 de desembre

Cronologia:
14.12.1884dg Sant Martí de Provençals. Llegeix el discurs presidencial en la festa del certamen literari del Centre Catalanista Provençalenc, en el qual defineix així la poesia: «La poesia és una blanca i hermosa filla del cel que, compadescuda dels pobres fills d’Adam, baixa, de tant en tant, d’aquelles serenes altures a ajudar-nos en nostres afers, a encoratjar-nos en nostres empreses, a aconsolar-nos en nostres tribulacions, deixant-nos ses mateixes ales per volar, sobre totes les misèries humanes, cap allà dalt, a on volen les flaires de totes les flors»; inclòs modernament a L’aucell del paradís amb el títol «Parlament de Sant Martí de Provençals» [L’Arc de Sant Martí, 21.12.1884; TO I 411].

Bibliografia:

BADIA I GABARRÓ, Alfred. «Una edició crítica de les obres completes de Verdaguer». Avui, 14 de desembre de 1987, p. 11. [Sobre el conveni signat per editar-les]


Imatge: pexels.com