11 de desembre

Cronologia:

11.12.1897ds Madrid. Continua l’estada a la ciutat. Després de moltes converses amb el P. Miguélez, un d’aquests dies JV l’autoritza a dirigir-se en nom seu, com a mitjancer, al bisbe de Vic per mirar de trobar una solució a la seva situació, sempre d’acord i amb el vistiplau del bisbe de Madrid-Alcalá, com es desprèn de les cartes als respectius prelats datades els dies 13 i 14 [MonjasDocInéd 64].

Bibliografia:

CASASSES I FIGUERES, Enric. «I ara què?». Avui, 11 de desembre de 1997, suplement «Cultura», p. VI. [Sobre què representa JV avui]


Imatge: pexels.com