7 de desembre

Cronologia:

07.12.1892dc Datat aquest dia i signat per JV un pagaré amb venciment a un any per un import de 2.300 duros que substancia un préstec d’Anna Masdexexart, mataronina, esposa de Josep Balari i Jovany, a fi d’ajudar-lo a comprar la finca dels Penitents a Vallcarca [XimenesMasdexexart 24]

*07.12.1880dt Impulsada per les conclusions del Primer Congrés Catalanista celebrat el mes d’octubre anterior (veg. *09.10.1880), té lloc a Barcelona una reunió preliminar per a la constitució de l’Acadèmia de la Llengua Catalana, un projecte impulsat per promogut per Francesc Pelagi Briz i benvist per Manuel Milà i Fontanals, Joaquim Rubió i Ors i Àngel Guimerà, que no arribarà, però, a fer-se realitat.

Bibliografia:

BALAGUER I CIRERA. Víctor. «Dictamen presentado a la Real Academia Española acerca del poema catalán Canigó de Jacinto Verdaguer traducido al castellano por el conde de Cedillo». Madrid: Real Academia Española de la Lengua, 7 de desembre de 1898. [Reproduït per Montserrat Comas a «Nova documentació sobre Jacint Verdaguer i Víctor Balaguer», 2003, p. 172-183]

IMATGE: Pladebarcelona. Disponible a: https://pladebarcelona.wordpress.com/2015/03/16/llacsali-o-els-penitents/ La capella de Santa Creu de Vallcarca, avui en dia, construïda als anys 1940 sobre els murs de l’antiga capella