3 de desembre

Cronologia:

03.12.1884dc Barcelona. En un acte d’homenatge, una comissió d’escriptors i artistes encapçalada per Josep Masriera lliura a JV una corona d’argent com a obsequi dels catalans residents a les Filipines arran de la publicació de l’oda «A Barcelona» [La Veu del Montserrat, 06.12.1884]. Posteriorment el poeta l’ofrenarà a la Mare de Déu de Montserrat, segons consta en la poesia «Als catalans de Filipines»: «La volguí per la Reina de Catalunya amada, / que té per trono el Montserrat altiu»; inclosa a Montserrat i a Caritat [TO III 280, 355; CarreresCaritat 87].

*03.12.1876dg Es funda a Barcelona l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques, presidida per Josep Fiter i Inglès.

*03.12.1899dg Un grup d’estudiants de ciències naturals funda a Barcelona la Institució Catalana d’Història Natural, amb Antoni Novellas com a president i Josep Maria Mas de Xaxars com a secretari.

Bibliografia:

VERDAGUER I SANTALÓ, Jacint. «Jesús Infant. Als infants del Rosselló amb motiu de la inauguració de sa capella en Sant Josep de Perpinyà». El Sarrianés, 3 de desembre de 1898. [Editada també en un plec de 4 p. amb la traducció al francès, i reproduïda a El Noticiero Universal el 5 de desembre de 1898; a La Veu del Montserrat, any XXI, núm. 49 (10 desembre 1898), p. 7; a La Talia Catalana l’11 de desembre de 1898; al suplement literari de La Voz de la Patria el 15 de desembre de 1898, i a la Hoja Parroquial de Premià de Mar el desembre de 1898] [Poesia]


Imatge: Fundació Jacint Verdaguer