26 de novembre

Cronologia:

26.11.1884dc Barcelona. A la seu de l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques, dins una vetllada d’homenatge a Pau Piferrer, JV llegeix la poesia «Als excursionistes»; inclosa a Caritat amb el títol «L’heura» [EJV IV 220 n. 4; TO III 343; CarreresCaritat 78].

Bibliografia:

Segon col·loqui sobre Verdaguer: Vic, 25 i 26 de novembre de 1988. Vic: Eumo, 1988. 40 p. [Programa]


Imatge: Fundació Jacint Verdaguer