25 de novembre

Cronologia:


25.11.1888dg Barcelona. Com a consiliari del convent de les carmelites descalces del carrer de la Canuda, JV és present en l’acomiadament, al port de la ciutat, de set monges que parteixen cap a les missions a Mèxic [RequesensTeresaJ cap. 16].  La Vanguardia publica una recensió de Pàtria l’autor de la qual, Ramon D. Perés, afirma: «Verdaguer es, sin duda, dentro del catalanismo, uno de los pocos que más cuidado han puesto siempre en hacer notar su amor a toda España cuando habla de su amor a la patria», en contrapunt a les afirmacions de republicans i catalanistes pel que fa al títol del llibre (veg. 04.10.1888 i 14.10.1888) [PinyolRecepPàtr 185].

Bibliografia:

Perés i Perés, Ramon Domènec. [Recensió]. La Vanguardia, 25 de novembre de 1888, p. 2. [Reproduïda a Ramon Domènec Perés i Perés, A dos vientos: Críticas y semblanzas, Barcelona, Tip. i Lib. «L’Avenç» de Massó i Casas, 1892. p. 288-293] [Sobre Pàtria]


Imatge: Pàtria FJV https: //biblioteca.verdaguer.cat/shared/biblio_view.php?bibid=60&tab=opac