16 de novembre

Cronologia:

16.11.1880dt El Diario de Barcelona publica una recensió de Cançons de Montserrat i Llegenda de Montserrat per Francesc Miquel i Badia [TayadellaDdB 232].

Bibliografia:

Ferrer i Domingo, Josep [«Domingo del Vallès»]. «Don Antonio Grau Cuyàs, el monaguillo que ayudó la última misa de Mosén Cinto Verdaguer». Rubricata [Rubí], núm. 1199 (16 novembre 1975), p. 5.


Imatge: FJV