11 de novembre

Cronologia:

11.11.1890dt Datada a Florència una carta de Jack La Bolina (pseudònim d’Augusto Vittorio Vecchi), en la qual li agraeix la tramesa de les darreres obres i li demana si a València existeix encara la tomba de Roger de Llúria i si en pot obtenir una foto per incloure-la en una història de la marina que té en curs de publicació [EJV VII 154].

*11.11.1902dt Se celebren a Sant Martí del Canigó, presidits per Francesc Matheu i amb l’assistència de Juli Carsalade du Pont, bisbe d’Elna-Perpinyà, els Jocs Florals de Barcelona, que havien estat suspesos per ordre governativa el primer diumenge de maig (veg. 04.05.1902). S’atorga la flor natural i l’englantina a Miquel Costa i Llobera, que és proclamat mestre en gai saber; la viola no s’adjudica [SaltorJocs 111, 247]. El bisbe Carsalade ha obert la festa amb un discurs en el qual no ha oblidat «un poeta admirable, com no n’hi ha hagut cap més al món, el gran Verdaguer, l’il·lustre cantor de les fantàstiques llegendes d’aquesta muntanya catalana» [TorrentDesvetllament 201].

Bibliografia:
PINYOL I TORRENTS, Ramon. «Llull, Verdaguer i M. S. Oliver. A propòsit de l’edició pòstuma de Perles del llibre d’amic e amat (1908)». A: Ramon Llull en la literatura catalana del segle XIX: VI Seminari d’Estudis Catalans del Vuit-cents, Palma (Mallorca), 11 de novembre de 2016. Palma: Lleonard Muntaner, 2019. (Temps Obert; 32), p. 9-21.


Imatge: pexels.com