4 de novembre

Cronologia:

04.11.1877dg Datada a Tarba una carta de Victor Pujo en la qual li agraeix la tramesa de la poesia «Sortint de Cadis» per publicar-la a la revista La Muse Orientale i li diu que l’enviarà a Albert de Quintana perquè la tradueixi al francès [EJV II 43].

04.11.1894dg Se celebra a Sitges la Tercera Festa Modernista, dedicada a la literatura.

Bibliografia:

[Recensió]. Destino, núm. 381 (4 novembre 1944), p. 13. [Sobre Jacinto Verdaguer: Un siglo de Barcelona d’Agustí Esclasans]


Imatge: Fundació Jacint Verdaguer