3 de novembre

Cronologia:

03.11.1891dt Barcelona. Assisteix a una sessió d’exorcismes a la Casa de l’Oració; anota a la llibreta: «Los he resat [els exorcismes] a Assumpció de Miquel i, al posar-li la medalla sobre el cap, he vist que tancava els ulls i es quedava com morta; després, sens obrir-los, s’ha posat a parlar amb veu estranya i diferenta […]» [CondeminasExorc 78].

*03.11.1893dv Esclata al port de Santander, arran d’un incendi, el vapor Cabo Machichaco, de la companyia Ybarra, portador d’una gran càrrega de dinamita. L’ona expansiva aterra diverses cases de la ciutat, amb un balanç de 590 morts.

Bibliografia:

Faulí i Olivella, Josep. «Verdaguer al “seu” palau». Avui, 3 de novembre de 2002, p. 22. [Sobre l’exposició «Verdaguer. Un geni poètic» al Palau Moja]


Imatge: Fundació Jacint Verdaguer. Dimonis, d’Enric Casasses (Verdaguer Edicions, 2015)