1 de novembre

Cronologia:

01.11.1886dl Datada a Gràcia una carta de Maria Raüll, religiosa de Nostra Senyora, en la qual li fa saber que Teresa Martí, familiar seva, ha estat admesa com a novícia al convent de les germanes teresianes de Sant Josep de Gràcia, i li pregunta com ha d’obrar per obtenir-ne el dot [FVP T-436]. La Renaixença (suplement del diari homònim) publica l’article de Carles Bosch de la Trinxeria «Les ruïnes del castell feudal de Cabrenç», en el qual transcriu un passatge del cant V de Canigó referit al castell de Cabrenç (Vallespir) i destaca l’«exactitud topogràfica» d’aquests versos i de tot el poema, «un fidel guia geogràfic que l’excursionista pot seguir sens reparo».

Bibliografia:

Montseny i Mañé, Frederica. «Jacinto Verdaguer o el Místico». La Revista Blanca, núm. 179 (1 novembre 1930), p. 10-13.


Imatge: ARCA. Biblioteca de Catalunya. Fragment de la 1a pàgina de La Renaxensa : periodich de literatura, ciencias y arts: Any 16, núm. 01-03 (1886). Disponible a: https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/publicaciones/numeros_por_mes.do?idPublicacion=667&anyo=1886