31 d’octubre

Cronologia:

31.10.1895dj La revista La Independencia Médica publica el «Dictamen pericial acerca de la integridad de las facultades mentales de mosén Jacinto Verdaguer» emès per una junta facultativa formada pel doctor Joan Giné i Partagàs i deu metges alienistes més, que conclouen: «Es evidente para los firmantes que su inteligencia funciona con cabal integridad. […] No se advierte en su mente indicio alguno frenopático» [EJV IX 161 n. 2]. Barcelona. Carta a Eusebi Corominas, director de La Opinión. Li fa saber que La Independencia Médica ha publicat el dictamen sobre el seu estat mental i l’autoritza a reproduir-lo en el periòdic que dirigeix [EJV IX 160].

Bibliografia:

Giné i Partagàs, Joan; Galceran i Granés, Artur; Giné i Masriera, Artur; Jaques i Canal, Eugeni; Pubill i Bertran, Salvador; Ribas i Pujol, Pere; Ribera i Mallofré, Pere; Rodríguez i Méndez, Rafael; Rodríguez i Rodríguez-Morini, Antoni; Sereñana i Partagàs, Prudenci; Valentí i Vivó, Ignasi. «Dictamen pericial acerca de la integridad de las facultades mentales de mosén Jacinto Verdaguer». La Independencia Médica, núm. 5 (31 octubre 1895), p. 47-55. [Reproduït íntegrament als diaris La Opinión, La Publicidad i Diario del Comercio i parcialment a El Noticiero Universal de l’1 de novembre de 1895 i editat per «Varios amigos de mosén Jacinto Verdaguer» a En defensa de mosén Jacinto Verdaguer,]


Imatge: FJV