28 d’octubre

Cronologia:

28.10.1899ds Barcelona. Respon un qüestionari de la cúria eclesiàstica de Barcelona sobre l’historial pastoral dels sacerdots de la diòcesi i declara haver prestat quatre serveis: de vicari a Vinyoles d’Orís, de capellà al servei de la casa López, de capellà a l’església de les carmelites descalces i de beneficiat a l’església de Santa Maria de Betlem [EJV XI 31; RequesensTeresaJ cap. 18].

*28.10.1848ds S’inaugura la línia de ferrocarril Mataró-Barcelona, la primera en terres catalanes.

Bibliografia:

Lago, Silvio [José Francés y Sánchez Heredero]. «Un monumento catalán a Mosén Cinto». La Esfera [Madrid], núm. 148 (28 octubre 1916), p. 7. [Sobre el monument en projecte a Barcelona]


Imatge: Església de Vinyoles. FJV